วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ

    
ข้อมูลนักศึกษาที่เคยผ่านการอบรม การเป็นผู้ประกอบการ

  นางสาวกมลชนก แสนหล้า
ระดับการศึกษา    จบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  สาขาการจัดการทั่วไป
                      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการสำนักงาน
อาชีพปัจจุบัน      ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว  ชื่อร้าน น้องจ๋าผ้าไทย
สถานที่ตั้ง          ตั้งอยู่ที่ประตูน้ำขอนแก่น
รายได้ต่อดือน     เดือนละ 3-5แสน
หมายเลขติดต่อ   090-583-5689

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


นายมสันติภาพ  สุขมะดัน
ระดับการศึกษา   สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2563
อาชีพปัจจุบัน 
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้านสันติภาพ รถยนต์มือสอง
สถานที่ตั้ง         47/1 หมู่ที่ 7  ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000
รายได้ต่อดือน    -
หมายเลขติดต่อ  083-1413317

ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

  
  นายศิวกร ญาวิโรจน์
ระดับการศึกษา   สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2559
อาชีพปัจจุบัน 
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้านคุณเจม โฮมเมด
สถานที่ตั้ง         5/60 ถนนพิมพสูตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
                      https://maps.app.goo.gl/S2fkdeJ164fdVzieA
รายได้ต่อดือน    -
หมายเลขติดต่อ  083-3357494

ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

   
   
   
   
   

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 77

สถิติเมื่อวานนี้ 602

สถิติสัปดาห์นี้ 1280

สถิติเดือนนี้ 12877

ยอดเข้าชมทั้งหมด 578048

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538