วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวงานหลักสูตรการเรียนการสอน

ประกาศปิด-เปิดภาคเรียน และลงทะเบียนเรียนที่ 2/2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้กําหนดวันลงทะเบียน และวิธีการลงทะเบียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจําภาค เรียนที่ /๒๕๖๕

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางเรียนไฟล์แบบ PDF สำหรับนักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้นปวช. 1 และ  ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 505

สถิติเมื่อวานนี้ 578

สถิติสัปดาห์นี้ 2780

สถิติเดือนนี้ 17090

ยอดเข้าชมทั้งหมด 561152

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538