วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้ทำการแบ่งนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศ 

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567  นำโดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสมาคมศิษย์เก่า ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

โครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายยงยุทธ นันดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิด

โครงการศิลป์อาสา ร่วมกับชุมชนกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ อบต.บ้านแดงใหญ่ จ.ขอนแก่น

ในวันนี้ 10.04.67 คณะศิลปกรรม ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการศิลป์อาสา ร่วมกับชุมชนกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ อบต.บ้านแดงใหญ่ จ.ขอนแก่น”

โครงการส่งเสริมการแปรรูปปฏิบัติผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ดำเนินโครงการ การอบรมเชิงปฎิบัติการ

ในวันที่ 9-10 เมษายน 2567 คณะสาขาอาหารและโภชนาการ ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการแปรรูปปฏิบัติผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ดำเนินโครงการ การอบรมเชิงปฎิบัติการ ”การทำกิมจิ ผักกาดดอง ขิงดอง ไข่เยียวม้า

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่

คณะท่านผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี กับครูที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการในสถานศึกษาแห่งใหม่ เจ้าหน้าที่ ที่สอบบรรจุรับราชการได้

พิจารณากลั่นกรอง/รับรอง การทดสอบสมรรถณะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล อาชีพนักพัฒนาระบบ

ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมพิจารณากลั่นกรอง/รับรอง การทดสอบสมรรถณะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567  เวลา 08.00 - 10.00 น. คณะผู้บริหาร  นำโดย  นางสาวกรรณิกา  ยอดสง่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   ร่วมประชุมประจำเดือนคณะครู  บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่า

การประชุมใหญ่สามัญ  สมาคมศิษย์เก่า  ครั้งที่ 4/2567 

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 509

สถิติเมื่อวานนี้ 578

สถิติสัปดาห์นี้ 2784

สถิติเดือนนี้ 17094

ยอดเข้าชมทั้งหมด 561156

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538