วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" และ 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

วันที่ 31 พฤษภาคม2567 คณะผู้บริการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ตามแนวทาง 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาดสุขลักษณะ และสร้างนิสัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกในความมีระเบียบวินัยของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา และการทำกิจกรรม 5 ส. เป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความรักที่มีต่อองค์กร นำกิจกรรม 5 ส. มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร ตลอดจนอาคาร สำนักงาน สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อสถานที่ราชการ หรือผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ แผนกสาขาวิชาต่าง ๆ ได้มีการปรับปรุงแผนกวิชาของตนเองให้น่าอยู่ และเป็นระเบียน เหมาะแก่การเรียนการสอน และแสดงถึงการเป็นสถานศึกษาชั้นนำ

Download รูปภาพกิจกรรม 
พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 96

สถิติเมื่อวานนี้ 602

สถิติสัปดาห์นี้ 1299

สถิติเดือนนี้ 12896

ยอดเข้าชมทั้งหมด 578067

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538