วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร. กรรณิกา  ยอดสง่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา  ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอขมาระลึกถึงพระคุณครูและพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ดังรายนามแขกผู้มีเกียรติที่มามอบทุนการศึกษา ต่อไปนี้ 1. คุณพชร ชาวนาเสียว  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าครูและผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 2. คุณจุไรรัตน์ ก่อทรัพย์ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า  ครูและผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  3. คุณอุษารัตน์ เฉียบแหลม คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า  ครูและผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   4. คุณปุณณพิสุทธิ์  จันทร์เทาว์  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า  ครูและผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  5.คุณสุเทพ  บัวภา  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า  ครูและผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  6.คุณเกตุมณี  มีดี  บริษัทเราทำได้  จำกัด   7. คุณหวานใจ  มีพิมล บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  8. คุณตาชัยรัก  จงดีวัฒนารักษ์  ธุรกิจส่วนตัว  และเนื่องในปีนี้เป็นการครบรอบ 83 ปี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อชีวิตและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมไทยอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

Download รูปภาพพิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 466

สถิติเมื่อวานนี้ 578

สถิติสัปดาห์นี้ 2741

สถิติเดือนนี้ 17051

ยอดเข้าชมทั้งหมด 561113

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538