วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้ทำการแบ่งนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศ  ออกเป็น  2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มนักเรียนระดับ  ปวช. (รอบเช้า)  และกลุ่มนักเรียน  ปวส. (รอบบ่าย)  ทางคณะผู้ดำเนินงานได้จัดชี้แนะแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ในการเป็นนักศึกษา  พร้อมทั้งแจกคู่มือนักเรียน  นักศึกษา  ให้นักเรียนได้นำไปศึกษาบริบทของสถานศึกษาเพิ่มเติม  พร้อมกันนี้นักเรียน นักศึกษา ได้พบกับครูที่ปรึกษา  และได้เดินเยี่ยมชมแผนกวิชา  เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับสถาที่ในการจัดการเรียนการสอนของแผนก ...

Download รูปภาพการปฐมนิเทศ  ปวช. 1รูปภาพการปฐมนิเทศ  ปวส. 1

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 86

สถิติเมื่อวานนี้ 602

สถิติสัปดาห์นี้ 1289

สถิติเดือนนี้ 12886

ยอดเข้าชมทั้งหมด 578057

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538