วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อยอดแรงงานคุณภาพเด็กอาชีวะไทยโกอินเตอร์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ก.ค.66 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.โสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ , ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ดร.กรรณิกา ยอดสง่า และผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ร่วมกันทำพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค.66 นี้
       โดย ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32 ขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการสนับสนุนจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ ที่เป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน รองรับตลาดแรงงานที่ยังขาดแคลนอีกจำนวนมากในปัจจุบันในกลุ่มทุกสาขาอาชีพให้ครอบคลุมอย่างมีคุณภาพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป ที่ปัจจุบันจะมีกลุ่มนักลงทุนนำเข้าด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้าทดแทน สูงกว่า 300 % ที่ตั้งแต่ในช่วงปีหน้าเป็นต้นไป ที่กลุ่มอาชีวศึกษา จะต้องเตรียมสร้างแรงงานที่มีคุณภาพรองรับตามมาอีกจำนวนมากได้

ข่าวสารเพิ่มเติม 


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 497

สถิติเมื่อวานนี้ 578

สถิติสัปดาห์นี้ 2772

สถิติเดือนนี้ 17082

ยอดเข้าชมทั้งหมด 561144

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538