วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 ศิลปกรรม

คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมแก่นธรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ มอบความเป็นศิริมงคลให้แก่ชาวศิลปกรรม ได้มีขวัญและกำใจที่ดี และการเรียนของผู้เรียน ได้มีความราบรื่น ประสบผลสำเร็จ ในการทำงานสืบไป
#กราฟิก #คอมพิวเตอร์กราฟิก #สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก #วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอบคุณ ภาพสวยๆ จากพี่ๆ ปวส. ทุนเลยน๊าา???

Download รูปภาพเพิ่มเติม

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 99

สถิติเมื่อวานนี้ 602

สถิติสัปดาห์นี้ 1302

สถิติเดือนนี้ 12899

ยอดเข้าชมทั้งหมด 578070

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538