วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

โครงการเข้าค่ายอบรบคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ปวช.1 และนักศึกษาชั้น ปวส.1ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 - 26  พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรบคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ปวช.1 และนักศึกษาชั้น ปวส.1ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมแก่นธรรมรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ปวช.1

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ปวส.1

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 82

สถิติเมื่อวานนี้ 602

สถิติสัปดาห์นี้ 1285

สถิติเดือนนี้ 12882

ยอดเข้าชมทั้งหมด 578053

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538