วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

โครงการเข้าค่ายอบรบคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2  เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีการฟังบรรยายธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจ ดำเนินชีวิต และการเรียนด้วยความมีสติ ตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา
รูปภาพเพิ่มเติม ปวช.2
รูปภาพเพิ่มเติม ปวส.2 ปวส.3

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 54

สถิติเมื่อวานนี้ 480

สถิติสัปดาห์นี้ 3629

สถิติเดือนนี้ 11959

ยอดเข้าชมทั้งหมด 592836

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538