Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
webcounter
yellow brown counters
เริ่ม พฤศจิกายน 2554

ข่าวสอศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน


คลิกดูรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 13:27 น.)

 

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรการ

วันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรการ ให้กับ นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และผู้สนใจ
เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานธุรการ 
 
โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 
เป็นวิทยากรบรรยาย เพิ่มทักษะฝีมือ และการใช้โปรแกรมที่จำเป็นในงานธุรการ 
โดยเน้นโปรแกรมประเภท Open Source ในการนี้ได้ประโยชน์หลายฝ่าย
 - นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้สนใจ เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ 
 - สถานประกอบการได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการสามารถปฏิบัติงานได้ทันที

ขอขอบคุณ คุณปรเมษฐ์ สังสรรค์อนันต์ กรรมการผู้จัดการ บ.ดังภูมิ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรด้วยตนเอง ครับ
สำหรับน.ศ. ที่เข้าอบรม การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรการแล้ว และสนใจสมัครงาน

ส่ง Resume เป็นไฟล์ .odt และ .pdf โดยมีหัวข้อดังนี้
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
อัตราเงินเดือนที่ต้องการ (ระบุเป็นตัวเลข)
รายละเอียดส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ความสามารถ
อื่น ๆ (ถ้ามี)
หลักฐานการศึกษา
ให้บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้สมัคร(ภาษาอังกฤษ) เช่น poramet.odt, poramet.pdf
ไฟล์ Resume ต้องสร้างขึ้นเองและมีหัวข้อครบตามที่แจ้งไว้ ห้าม Copy จากไฟล์ผู้อื่น
ส่งไฟล์ Resume ภายในวันที่ 12 เมษายน 2557 ทางอีเมล์ 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
การพิจารณาเรียกสัมภาษณ์จะพิจารณาจากไฟล์ Resume 
โดยจะนัดหมายสัมภาษณ์ในช่วงวันที่ 21-25 เมษายน 2557
การแจ้งผลการสัมภาษณ์ในวันที่ 28 เมษายน 2557 
และนัดหมายเข้ามาทำสัญญาจ้างในช่วงวันที่ 29-30 เมษายน 2557
ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้เริ่มทำงานวันที่ 2 พฤษาคม 2557
ถ้า นศ. ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้สอบถามทางอีเมล์ 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 16:55 น.)

 

ชีวิตที่มีจังหวะ

ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น..ประเมินผลและการทดสอบภาคสนาม
ในรายวิชาที่เกี่ยวกับพละและการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556..ทุกๆภาคเรียน
นักเรียนจะได้รับการทดสอบในด้านสุขภาวะทางอารมณ์ สังคม การทำงานร่วมกับผู้อื่น ...
โดยเฉพาะการลีลาศของที่นี่ นักเรียนจะคิดค้นท่าเต้นเอง เพื่อค้นหาคนเก่งที่มีความคิดสร้างสรรค์..
แต่งกายเหมาะสมถูกกาละเทศะ..มีการแสดงออกที่เหมาะสม!!งานนี้ให้ผู้ปกครองมาร่วมเชียร์ด้วยค่ะ..
สนุกจริงๆๆ..เอ๊า!!ช่า ช่า ช่า!!
ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ...

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 11:10 น.)

 

พิธีมอบประกาศนียบัคร 57

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม 2557 วิทยาลัยฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2556
โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธาน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 20:10 น.)

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลายสาขา

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 
เรื่องใหม่วันนี้
วันพระ-อาชีวะฟังธรรม