Khonkaen Vocational College

KVC Social Media

Contact us

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
1/1 ถนนหลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

  • Hot line: 0-4324-1468,0-4323-7757

KVC Social Connect

คุณอยู่ที่: Home