Khonkaen Vocational College

KVC Social Media

Contact us

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
1/1 ถนนหลังเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40000

  • Hot line: 0-4323-6538

KVC Social Connect

คุณอยู่ที่: Home