Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

กรมการขนส่งทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 40 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 40 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 จํานวน 40 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. กลุ่มงานบริการ จำนวน 11 อัตรา (ชาย,หญิง)
2. กลุ่มพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา (ชาย,หญิง)

3. กลุ่มพนักงานต้อนรับ จำนวน 4 อัตรา (หญิง)
4. กลุ่มเทคนิคและลูกมือช่าง(ช่างยนต์) จำนวน 12 อัตรา (ชาย)
5. กลุ่มเทคนิคและลูกมือช่าง(ช่างทั่วไป) จำนวน 10 อัตรา (ชาย)

การรับสมัครสอบ
ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ ๒ ถนน ประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ – ๒๒๔๑ – ๐๙๕๙ และ โทร.ทบ.(ทหาร) ๙๔๕๑๒ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Download Template Joomla 3.0 free theme.