Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 15 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 6 อัตรา
6. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dgr.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Download Template Joomla 3.0 free theme.