Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

เรียน ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2559

           ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 เพื่อร่วมกันพัฒนา นักเรียน

นักศึกษา ให้เป็นผู้มีศักยภาพ รวมทั้งให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบาย พฤติกรรม ผลการเรียน ของนักนักเรียน นักศึกษา จึงขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง

เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมแก่นธรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน

Download Template Joomla 3.0 free theme.