Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมการรำบวงสรวงเมืองขอนแก่น ๒๒๐ ปี เขียนโดย Super User 480
KVC..!! เตรียมสู้ตายในสนามทดสอบ V-NET เขียนโดย Super User 447
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค. APACC เขียนโดย Super User 373
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการใช้ภาษาจีน วัฒนธรมจีนและการแข่งขันการทำขนมเทียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เขียนโดย Super User 121
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม เขียนโดย Super User 103
ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 468
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรม "999,999 เขียนโดย Super User 494
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมกิจกรรม ตักบาตรเทโวโรจนะ ณ ตุ้มโฮม ตาราอนัตตา เขียนโดย Super User 401
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กิจกรรม น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยฯ เขียนโดย Super User 316
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการสอน การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เขียนโดย Super User 187
กิจกรรมเรารักขอนแก่นเช้านี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เขียนโดย Super User 157
งานแสดงกตเวทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เขียนโดย Super User 353
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นประเมินสถานศึกษาสะอาด เขียนโดย Super User 375
วิทยาลัยอาชีวศึกษา รณรงค์กิจกรรม 5 ส. เขียนโดย Super User 286
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบเว็บไซต์" 27-28 สิงหาคม 2559 เขียนโดย Super User 173
กิจกรรม เนื่องในปีมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เขียนโดย Super User 677
โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ kvc 717
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สืบสานประเพณีไทย ซิดแทนสาด...ช่วยชาติประหยัดน้ำ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ kvc 657
พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กับสถานประกอบการ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ kvc 380
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ kvc 659

Download Template Joomla 3.0 free theme.