Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมการรำบวงสรวงเมืองขอนแก่น ๒๒๐ ปี เขียนโดย Super User 369
KVC..!! เตรียมสู้ตายในสนามทดสอบ V-NET เขียนโดย Super User 370
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค. APACC เขียนโดย Super User 287
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการใช้ภาษาจีน วัฒนธรมจีนและการแข่งขันการทำขนมเทียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เขียนโดย Super User 102
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม เขียนโดย Super User 86
ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 443
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรม "999,999 เขียนโดย Super User 471
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมกิจกรรม ตักบาตรเทโวโรจนะ ณ ตุ้มโฮม ตาราอนัตตา เขียนโดย Super User 388
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กิจกรรม น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยฯ เขียนโดย Super User 305
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการสอน การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เขียนโดย Super User 178
กิจกรรมเรารักขอนแก่นเช้านี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เขียนโดย Super User 144
งานแสดงกตเวทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เขียนโดย Super User 333
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นประเมินสถานศึกษาสะอาด เขียนโดย Super User 356
วิทยาลัยอาชีวศึกษา รณรงค์กิจกรรม 5 ส. เขียนโดย Super User 273
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบเว็บไซต์" 27-28 สิงหาคม 2559 เขียนโดย Super User 162
กิจกรรม เนื่องในปีมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เขียนโดย Super User 669
โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ kvc 689
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สืบสานประเพณีไทย ซิดแทนสาด...ช่วยชาติประหยัดน้ำ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ kvc 639
พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กับสถานประกอบการ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ kvc 365
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ kvc 641

Download Template Joomla 3.0 free theme.