Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขียนโดย Super User 56
ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขียนโดย Super User 72
โครงการจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการเทศ เขียนโดย Super User 69
Internal Audit APACC การติดตามการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา เขียนโดย Super User 113
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เขียนโดย Super User 104
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ict boot camp project : Java Fundamental” เขียนโดย Super User 88
ท่านรองปลัด การคลัง มาเยี่ยมชมศูนย์ ICT เขียนโดย Super User 72
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer : Network Technology เขียนโดย Super User 127
กิจกรรม "ก้าวย่าง 3 มิถุนายน 2560 ณ หอประอย่างชาญฉลาด สู่นักบัญชีมืออาชีพ" เขียนโดย Super User 112
งานรายงาน ผลงานวิจัย และวิพากษ์งานวิจัย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ICT เขียนโดย Super User 97
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมการรำบวงสรวงเมืองขอนแก่น ๒๒๐ ปี เขียนโดย Super User 565
KVC..!! เตรียมสู้ตายในสนามทดสอบ V-NET เขียนโดย Super User 542
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค. APACC เขียนโดย Super User 456
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการใช้ภาษาจีน วัฒนธรมจีนและการแข่งขันการทำขนมเทียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เขียนโดย Super User 161
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม เขียนโดย Super User 177
ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 536
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรม "999,999 เขียนโดย Super User 563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมกิจกรรม ตักบาตรเทโวโรจนะ ณ ตุ้มโฮม ตาราอนัตตา เขียนโดย Super User 451
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กิจกรรม น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยฯ เขียนโดย Super User 348
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการสอน การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เขียนโดย Super User 235

Download Template Joomla 3.0 free theme.