Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค. APACC

" คุณภาพ. คือ ภาพคุณ..! " ร่วมเวทีเสวนา " การเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค. APACC " ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษานิเทศภาคตะวันออกและกทม. เมื่อ 26 มค 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอท จ ปทุมธานี ผู้ร่วมสัมมนาได้รับฟังเกณฑ์การประเมินภายใน และเตรียมรับการประเมินภายนอก สมศ. ..ภาคบ่ายสถานศึกษาที่มีความพร้อมที่จะรับการประเมินในระดับนานาชาติ ได้รับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อมทั้ง ระดับผู้บริหารสถานศึกษา. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและหัวหน้างานประกันฯ จาก กรณีศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ..ที่จะเข้ารับการประเมินเป็นแห่งแรก..วันนี้ทุกคนกลับไปพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ..ให้เด็กๆอาชีวะมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลกัน. เรียนอาชีวะดีจริงๆ..!

Download Template Joomla 3.0 free theme.