Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

"..เค้ก คุ้กกี้ อาชีวะ..! ของขวัญที่ถูกใจผู้รับ..!"

"..เค้ก คุ้กกี้ อาชีวะ..! ของขวัญที่ถูกใจผู้รับ..!"

เทศกาลคริสมาศต์และปีใหม่ทุกปี เป็นโอกาสที่เด็กๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเขามีกิจกรรมรวมพลัง " ผลิตและจำน่ายเค้ก คุ้กกี้ ปีใหม่" กัน ...เพื่อฝึกสมรรถนะการทำธุรกิจครบวงจร ให้เป็นต้นแบบและเป็นประสบการณ์ให้กับเด็กๆ สำหรับการจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และปรับทัศนคติของเด็กๆที่เรียนอาชีวะ จากผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกัน. โดยวิทยาลัยฯจัดระบบการทำงานการทำธุรกิจที่ครบวงจร ให้ทุกสาขาวิชามีส่วนร่วม แบ่งเป็นฝ่ายผลิต ที่ประกอบด้วยสาขาอาหารฯ คหกรรม ศิลปกรรม โรงแรม. ฝ่ายขาย ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ... และเด็กๆทุกคน ต้องเข้ารับการอบรมแผนธุรกิจและการเป็นนักขายด้วย !! ปีนี้ Theme งานคือ Smart City คูนเค้ก.. เป็นเค้กแต่งหน้าดอกคูน ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น เมืองที่กำลังโดดเด่นด้านการพัฒนาเข้าสู่ THAILAND 4.0 ที่ชาวขอนแก่นภูมิใจ

.. เช้านี้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์เค้กคุ้กกี้..รวมทั้งคุณครูที่เป็นสุดยอดทีมนักขายในปีที่ผ่านมา ได้ร่วมกันถ่ายทอดกลยุทธการขายกันแบบหมดเปลือกเลยทีเดียว.. มาส่งเสริมเด็กๆอาชีวะให้เขาได้ฝึกประสบการณ์กัน. ของขวัญปีใหม่ปีนี้มอบเค้กคุ้กกี้อาชีะ.. อร่อยและได้ส่งเสริมการศึกษาอาชีวศึกษาด้วย..เรียนอาชีวะดีจริงๆๆ.!

Download Template Joomla 3.0 free theme.