Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

เฟื่องฟ้าเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560

นางนงเยาว์  กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับนายสุชัย  บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา  2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยฯจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีในการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองที่หันมาสนใจการเล่นกีฬาเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด  กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานและความสุขให้กับบุคลากรทุกคนทั้งยังได้สุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย

Download Template Joomla 3.0 free theme.