Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

โครงการชุมแพโมเดล รู้ตน รู้งาน สานฝันอาชีพ STEM job Fair Thailand 4.0

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นโดยครูจารุวัลย์ เกตุพรหมหัวหน้างานแนะแนวฯ ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ร่วมกิจกรรม โครงการชุมแพโมเดล:รู้ตน รู้งาน สานฝันอาชีพ STEM  job Fair Thailand 4.0  ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนและการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

Download Template Joomla 3.0 free theme.