Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

KVC จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมแก่นธรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการทำงานในยุค 4G / 5G  ซึ่งทำให้นักเรียน นักศึกษาได้ตื่นตัวและเข้าใจถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาก็พร้อมที่จะนำความทันสมัยนี้มาปรับใช้ในชีวิตประวันอย่างคุ้มค่า  และนอกจากการได้รับความรู้แล้วนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเคารพต่อบูรพคณาจารย์ด้วยการกล่าวขอขมาต่อครูบาอาจารย์ซึ่งนักเรียน นักศึกษาก็ได้รับปัจฉิมโอวาทจาก ผู้อำนวยการนงเยาว์  กัลยาลักษณ์ ถึงแนวทางแห่งความสำเร็จในอนาคต จากนั้นนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญจากพ่อพราหมณ์สรายุธ ภูมิคอนสาร มาประกอบพิธีให้เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย  หลังเสร็จสิ้นพิธีบนหอประชุม นักเรียน นักศึกษาก็ไปอำลาครูประจำสาขาของตนเอง สร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.