Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการ จำนวน   1   อัตรา  

ระหว่างวันที่ 8  –  26 มกราคม  2561   และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 29 มกราคม 2561 แล้วนั้น

  

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับที่ 1   นายชิตพล   ชนูนันท์

ลำดับที่ 2   นายมโน      ณ แฉล้ม

ลำดับที่ 3   นายศิริพงษ์  จรรยาคต

 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ อันดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 07.30 –  08.00 น. ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียก ร้องสิทธิใดๆ มิได้      

 

ประกาศ  ณ  วันที่   29  มกราคม 2561

Download Template Joomla 3.0 free theme.