วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสาร

สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา

วันพุธ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษา สมกับที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาโดยตลอดแล้ว ต่อไปกี่ถึงวาระที่จะต้องออกไปทำงาน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในยุคนี้การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบกิจการงาน และกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การสาธารณสุขหรือการศึกษา เพราะทำให้ข้อมูลข่าวสารสามารถเผยเเพร่ไปได้อย่างรวดเร็วในวงกว้าง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง แต่หากนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่นั้นเป็นเท็จเป็น เท็จก็จะก่อให้เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบรุนแรงกว้างขวางได้เช่นเดียวกัน บัณฑิตจึงต้องรู้เท่าทันใช้สติและปัญญาพิจารณาให้เห็นความถูกความผิดความควรไม่ควร ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์แท้ ทั้งแก่ตนเองแก่งานที่ทำ และแก่ส่วนรวมถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงไม่เพียงแก่ตนเองเท่านั้น หากยังแผ่ขยายไปสู่สังคมและชาติบ้านเมืองอีกด้วย ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทุกประการทั่วกันพิมพ์   อีเมล

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 25

สถิติเมื่อวานนี้ 611

สถิติสัปดาห์นี้ 1371

สถิติเดือนนี้ 2107

ยอดเข้าชมทั้งหมด 150148