วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสาร

สมเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขอสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขอสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ2564 ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตอนนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำโดย ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้นจำนวน 75 คน ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง เพื่อจัดทำพระกระยาหารถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระราชกุมารี ในงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและจัดทำอาหารจัดเลี้ยง ผู้ติดตามพระองค์ นางสนองพระโอษฐ์ ราชองครักษ์ พระสงฆ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองเลขาธิการฯผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ศาล ทหาร ผู้บริหารระดับสูง นายกสภาฯ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยทหาร 905 กองราชพิธี และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ 18 ฝ่าย


พิมพ์   อีเมล

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 25

สถิติเมื่อวานนี้ 611

สถิติสัปดาห์นี้ 1371

สถิติเดือนนี้ 2107

ยอดเข้าชมทั้งหมด 150148