วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ห้องสื่อออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

Image
ดร.เผด็จ  อ่ำนาเพียง
ดร.เผด็จ อ่ำนาเพียงสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลphadet.u@ovec.moe.go.th
นายอนุพงษ์  ภูสีเขียว
นายอนุพงษ์ ภูสีเขียวสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอman_ice55@hotmail.com
นางสาวธนิกานต์	นับวันดี
นางสาวธนิกานต์ นับวันดีสาขาวิชาอาหารและโภชนาการtanikannub519@gmail.com
ดร.อาทิตย์  กลีบรัง
ดร.อาทิตย์ กลีบรังสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศarthit.kleebrung@gmail.com
ว่าที่ ร.ต. ปิยวัฒน์  ดีโว
ว่าที่ ร.ต. ปิยวัฒน์ ดีโวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกboamata@gmail.com

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 45

สถิติเมื่อวานนี้ 480

สถิติสัปดาห์นี้ 3620

สถิติเดือนนี้ 11950

ยอดเข้าชมทั้งหมด 592827

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538