วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

banner-newsletter.png
banner-al2.png
banner-teacheronline.png
banner-al.png

ระบบให้บริการออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ระบบบริหารสถานศึกษา

ระบบบริหารสถานศึกษา

ตรวจสอบผลการเรียน 
และข้อมูลด้านการศึกษา

ระบบ ศธ.02 ออนไลน์

ระบบ ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานส่วนกลาง  
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ
ระบบ V-Cop

ระบบ V-Cop

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ระบบงานพัสดุ

ระบบงานพัสดุ

ระบบบริหารจัดงานงานพัสดุ
วอศ.ขอนแก่น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สาขาที่เปิดสอบระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี
อาชีวะ Proud วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ห้องบริการข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

Image
Image
Image

กิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น KVC NEWS

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 09 พ.ค. 2567 เวลา 19:33

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา ...

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 วันที่ 07 พ.ค. 2567 เวลา 07:52

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567  นำโดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  คณะครู ...

โครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) วันที่ 11 เม.ย. 2567 เวลา 10:30

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.กรรณิกา ยอดสง่า...

โครงการศิลป์อาสา ร่วมกับชุมชนกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ อบต.บ้านแดงใหญ่ จ.ขอนแก่น วันที่ 10 เม.ย. 2567 เวลา 16:42

ในวันนี้ 10.04.67 คณะศิลปกรรม ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการศิลป์อาสา...

โครงการส่งเสริมการแปรรูปปฏิบัติผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ดำเนินโครงการ การอบรมเชิงปฎิบัติการ วันที่ 09 เม.ย. 2567 เวลา 16:37

ในวันที่ 9-10 เมษายน 2567 คณะสาขาอาหารและโภชนาการ ได้ดำเนินกิจกรรม...

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 29 มี.ค. 2567 เวลา 14:56

คณะท่านผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี...

การประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2567 วันที่ 29 มี.ค. 2567 เวลา 11:14

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567  เวลา 08.00 - 10.00 น. คณะผู้บริหาร  นำโดย  นางสาวกรรณิกา  ยอดสง่า ...

สถิติ ข้อมูลสถานศึกษา

3275 คน
จำนวนนักเรียน
20 สาขา
จำนวนสาขาวิชา
168 คน
จำนวนบุคลากร

การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับ  ปวช.  ปวส. และปริญญาตรี

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

คลิกเข้าสู่ลิงค์การรับสมัครเรียนออนไลน์  เลือกหัวข้อสมัครเรียน  จากนั้นทำการเลือกสถานศึกษา และสาขาที่ต้องการเรียน

การมอบตัวและรายงานตัว

นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์สามารถจัดส่งเอกสารการมอบตัวผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (คลิกที่นี่)

สถิติการรับมอบตัวรอบโควต้า 2566

ติดตามยอดสถิติการรับมอบตัว เพื่อเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ผ่านระบบออนไลน์

FACEBOOK PAGE

ติดตามข่าวสารแบบ Real Time ของวิทยาลัยได้จาก Facebook Page เลยจ้า..

คณะผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ดร.กรรณิกา  ยอดสง่า
ดร.กรรณิกา ยอดสง่าผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
093-3203755
นางอารีย์ มูลดามาตย์
นางอารีย์ มูลดามาตย์รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
086-6301113
 นางสุทธิษา สุคนธชาติ
นางสุทธิษา สุคนธชาติรองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
097-3439586
นายยงยุทธ  นันดี
นายยงยุทธ  นันดีรองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
095-6690668
นายศุภลักษณ์ ปอนเกษม
นายศุภลักษณ์ ปอนเกษมรองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายวิชาการ
088-8951650

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

  Mission พันธกิจ

  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
  2. ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน
  4. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
  5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 488

สถิติเมื่อวานนี้ 578

สถิติสัปดาห์นี้ 2763

สถิติเดือนนี้ 17073

ยอดเข้าชมทั้งหมด 561135

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538