วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการออกแบบ และลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม, เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

ในระหว่าง วันที่ ๑๙ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และทําการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ ในลําดับที่ ๑ มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันจันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียก ร้องสิทธิใด ๆ มิได้
พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 596

สถิติเมื่อวานนี้ 527

สถิติสัปดาห์นี้ 1750

สถิติเดือนนี้ 22589

ยอดเข้าชมทั้งหมด 414538

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538