วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุม งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  หารือข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบเครือข่ายของทางวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการปรึกษาหารือครั้งนี้ได้มีกลุ่มบริษัทจากภายนอกหน่วยงานมานำเสนอโปรเจคในการพัฒนาสถานศึกษาด้วย  การพัฒนาอยู่ในช่วงของการศึกษาข้อมูลและการวางแผน..พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 309

สถิติเมื่อวานนี้ 553

สถิติสัปดาห์นี้ 4058

สถิติเดือนนี้ 1614

ยอดเข้าชมทั้งหมด 453818

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538