วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ค่าตอบแทน ๙.๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๑ อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พาณิชยการทุกสาขา หรือสูงกว่าในคณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นสาขารัฐประศาสนศาสตร์
มีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานพยาบาลหรือสาธารณสุข จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. เพศชาย /หญิง
สัญชาติไทย
อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ๕๐ ปี 
เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

หลักฐานการสมัคร 

รูปถ่าย ๑ นิ้ว
๒ รูป สําเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง)
สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมตัวจริง)
หลักฐานประสบการณ์ทํางาน (ถ้ามี)
หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน ๑ เดือน 

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๔ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเวลาทําการ วลา .๓๐ ๑๖.๐๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ ๐๔๓ ๒๓๗๗๕๗
กําหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ประกาศผลอบ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๕
รายงานตัว วัน ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ ๐๘.๓๐ น. 

 


พิมพ์   อีเมล

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 37

สถิติเมื่อวานนี้ 611

สถิติสัปดาห์นี้ 1383

สถิติเดือนนี้ 2119

ยอดเข้าชมทั้งหมด 150160